Wat wil WIJ

WIJ Delfshaven heeft geen kant en klaar verkiezings-programma met problemen en oplossingen. WIJ wil samen met initiatieven, bewoners en ondernemers in de wijken in een dialoog tot oplossingen komen. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt! wijdelfshaven@gmail.com

WIJ heeft eigenlijk maar 1 programmapunt; de burgerkracht van alle Rotterdammers versterken en de ruimte geven. Door mensen zoveel mogelijk zeggenschap te geven over wat er gebeurt in hun straat, buurt of wijk. Er zijn al wel een aantal zaken waar de Lijst WIJ Delfshaven zich hard voor gaat maken in de gebiedscommissie:

Inclusiviteit | Hoe leef je samen in een stad met 175 culturen? Zeker als (partij)politiek steeds meer polariseert en verdeelt. Als je samenwerkt aan de wijk merk je dat het verschil tussen links en rechts, blank en zwart of rijk en arm er niet zoveel toe doet. Maar dan zijn er wel gemengde wijken nodig (ja, ook in Hillegersberg) met voldoende ontmoetingsplekken zoals buurthuiskamers en gemeenschapstuinen.

Armoede | Veel mensen (en ook kinderen) groeien op in armoede. Dit leidt tot stress, verkeerde beslissingen en geknakte levens. Maar ook allerlei neveneffecten als schooluitval en criminaliteit waar uiteindelijk de hele maatschappij voor op draait. Dus gaat het om toegang tot goede schuldhulpverlening, meer ruimte voor bijverdiensten naast een uitkering en een gelijk speelveld waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Wijkeconomie | Er gaan veel geldstromen om in Delfshaven die er vaak net zo hard weer uit gaan. Naar aandeelhouders, adviseurs en aanbestedingen terwijl bewoners samen de waarde maken. We moeten toe naar een sterke wijkeconomie volgens Doughnut Economics; met een sociale basis en een ecologisch plafond. Dat doen we onder andere met een burgerbegroting in iedere wijk, lokaal aanbesteden en een lokale 'broekhouding'.

Circulaire duurzaamheid | De economie van de toekomst ziet er heel anders uit dan nu. Energietransitie, hergebruik van afvalstromen en moderne digitale productiemethoden bieden de kans voor meer democratisch eigenaarschap. In Delfshaven en het M4H makersdistrict zitten veel innovatieve ondernemingen die een kans bieden voor lokale werkgelegenheid.

Maatschappelijk vastgoed | Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de wijken; er is bezuinigd, buurthuizen zijn gesloten en veel wordt overgelaten aan 'de markt'. Veel panden die eigenlijk van ons allemaal zijn (gemeente) of waren (woningbouwcorporaties) worden nu verkocht aan de hoogste bieder. Hierdoor gaat veel maatschappelijke waarde verloren en is uiteindelijk iedereen armer af. Daarom pleiten wij voor een gezond netwerk van laagdrempelige ruimtes in iedere wijk, 'Right tot Bid' onder gunstige voorwaarden voor bewonersinitiatieven en de 'nieuwe commons'.

Democratie | De democratie is aan vernieuwing toe en dat gaat niet over 1 nacht ijs. Een sterke lokale complementaire en participatieve democratie is een aanvulling én kans voor een parlementaire en representatieve democratie die steeds minder mensen aanspreekt. Daarvoor moet er wel wat veranderen aan hoe we samen aan de stad werken. Er zijn goede voorbeelden als Mooi, Mooier Middelland en Citylab maar er is meer dat je kan in plaats van eens in de 4 jaar stemmen; wijkbegroting, lokale referenda of gelootte themagroepen en een gemeente die in alle vezels ingericht is op samenwerken met allerlei verschillende stakeholders in de stad.

verder in het nieuws

Het trieste bericht dat een 5-jarig jongetje onlangs is overleden door een aanrijding in het Nieuwe Westen. De verkeersveiligheid laat op veel plekken veel te wensen over, zie ook dit artikel op Vers Beton waar de Nieuwe Binnenweg met stip op 1 staat. Het wijkcomité Middelland organiseert een bijeenkomst over verkeersveiligheid op 13 november om 19:30 bij Huize Middelland Ettaouhid aan de Schietbaanlaan 100A.

 

Goed nieuws voor duurzaamheid in Delfshaven. Naast het initiatief van Blijstroom en Zon in de stad is er nu ook Delfshaven Energie Coöperatie die aan de slag gaat met zonnepanelen op daken van scholen in Bospolder-Tussendijken en Schiemond. En bij het Zelfregiehuis start 13 november de gratis cursus Milieucoach. Nog meer weten over duurzaamheid in Delfshaven? Kijk ook eens bij IABR en Wijkenergie Werkt.