Wat wil WIJ

WIJ Delfshaven heeft geen kant en klaar verkiezings-programma met problemen en oplossingen. WIJ wil samen met initiatieven, bewoners en ondernemers in de wijken in een dialoog tot oplossingen komen. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt! wijdelfshaven@gmail.com

WIJ heeft eigenlijk maar 1 programmapunt; de burgerkracht van alle Rotterdammers versterken en de ruimte geven. Door mensen zoveel mogelijk zeggenschap te geven over wat er gebeurt in hun straat, buurt of wijk. Er zijn al wel een aantal zaken waar de Lijst WIJ Delfshaven zich hard voor gaat maken in de gebiedscommissie:

Inclusiviteit | Hoe leef je samen in een stad met 175 culturen? Zeker als (partij)politiek steeds meer polariseert en verdeelt. Als je samenwerkt aan de wijk merk je dat het verschil tussen links en rechts, blank en zwart of rijk en arm er niet zoveel toe doet. Maar dan zijn er wel gemengde wijken nodig (ja, ook in Hillegersberg) met voldoende ontmoetingsplekken zoals buurthuiskamers en gemeenschapstuinen.

Armoede | Veel mensen (en ook kinderen) groeien op in armoede. Dit leidt tot stress, verkeerde beslissingen en geknakte levens. Maar ook allerlei neveneffecten als schooluitval en criminaliteit waar uiteindelijk de hele maatschappij voor op draait. Dus gaat het om toegang tot goede schuldhulpverlening, meer ruimte voor bijverdiensten naast een uitkering en een gelijk speelveld waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Wijkeconomie | Er gaan veel geldstromen om in Delfshaven die er vaak net zo hard weer uit gaan. Naar aandeelhouders, adviseurs en aanbestedingen terwijl bewoners samen de waarde maken. We moeten toe naar een sterke wijkeconomie volgens Doughnut Economics; met een sociale basis en een ecologisch plafond. Dat doen we onder andere met een burgerbegroting in iedere wijk, lokaal aanbesteden en een lokale 'broekhouding'.

Circulaire duurzaamheid | De economie van de toekomst ziet er heel anders uit dan nu. Energietransitie, hergebruik van afvalstromen en moderne digitale productiemethoden bieden de kans voor meer democratisch eigenaarschap. In Delfshaven en het M4H makersdistrict zitten veel innovatieve ondernemingen die een kans bieden voor lokale werkgelegenheid.

Maatschappelijk vastgoed | Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de wijken; er is bezuinigd, buurthuizen zijn gesloten en veel wordt overgelaten aan 'de markt'. Veel panden die eigenlijk van ons allemaal zijn (gemeente) of waren (woningbouwcorporaties) worden nu verkocht aan de hoogste bieder. Hierdoor gaat veel maatschappelijke waarde verloren en is uiteindelijk iedereen armer af. Daarom pleiten wij voor een gezond netwerk van laagdrempelige ruimtes in iedere wijk, 'Right tot Bid' onder gunstige voorwaarden voor bewonersinitiatieven en de 'nieuwe commons'.

Democratie | De democratie is aan vernieuwing toe en dat gaat niet over 1 nacht ijs. Een sterke lokale complementaire en participatieve democratie is een aanvulling én kans voor een parlementaire en representatieve democratie die steeds minder mensen aanspreekt. Daarvoor moet er wel wat veranderen aan hoe we samen aan de stad werken. Er zijn goede voorbeelden als Mooi, Mooier Middelland en Citylab maar er is meer dat je kan in plaats van eens in de 4 jaar stemmen; wijkbegroting, lokale referenda of gelootte themagroepen en een gemeente die in alle vezels ingericht is op samenwerken met allerlei verschillende stakeholders in de stad.

verder in het nieuws

Nieuws van de gebiedscommissievergadering Delfshaven - 11 september 2018

Fris en fruitig na de zomerreces, werd in de eerste vergadering van de gebiedscommissie begonnen met een behoorlijk volle agenda. De locatie van de vergadering was het indrukwekkende gebouw van stichting de Delft. Niet alleen wordt hier al jaren gewerkt aan het reconstrueren van een VOC schip, maar het leer/werkplek en museum is toch wel bijzonder en de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. Op dit moment zit de stichting in slecht weer. Als niet snel wordt gereageerd/gehandeld door de raad en andere partijen, dan is deze stichting genoodzaakt zijn deuren te sluiten tegen het einde van dit jaar. Daarom ook heeft de gebiedscommissie besloten een ongevraagd advies richting de raad te sturen. Verder zijn er verschillende bewonersinitiatieven behandeld, waarin opviel dat er een ruim aanbod is voor de jeugd. Zo hebben wij subsidie toegekend aan:

  • Kinderactiviteiten Bospolder Tussendijken Driehoeksplein.
  • Stichting Streetwise op Coolhaveneiland. Hierbij wordt met een groep jongeren gewerkt aan hun muzikale talent en persoonlijke ontwikkeling binnen de muren van Poundcake muziekstudio
  • Kinderactiviteiten Altair van de Puppilenbuurt.
  • Dansh. Een bureau voor sport en voornamelijk dans, waarbij jongeren uit Delfshaven laagdrempelig hun creativiteit kunnen ontwikkelen.
  • We doen het samen. Een project waarbij jongeren geworven worden en gaan helpen om ouderen een dagbesteding aan te bieden in het Laurens zorghuis.

Ook hebben wij tot onze spijt een initiatief moeten afwijzen. De intentie van de initiatiefnemers is goed en sluit heel goed aan binnen de kaders zoals wij denken dat je het schuldenproblematiek zou kunnen worden op gepakt. Maar het projectplan moet dan wel voldoende uitgewerkt zijn en de context op papier moet in alle opzichten duidelijk omschreven zijn.

En verder heeft de gebiedscommissie wederom een bijdrage toegekend aan #geenplektegek. Deze maakt mogelijk dat de ambtenaren en professionals naar u toe komen bij initiatieven in de wijk en de straat. Voor een tijdelijke en makkelijk te benaderen werkplek, vergaderingen en voor plekken waar bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Een succesvolle en mooie ondersteuning van de buurthuiskamers van Delfshaven!

De volgende vergadering is 9 oktober. Binnenkort meer over de agenda online.

Ninny Duarte Lopes