Wat is WIJ Delfshaven

Wij Delfshaven is een een netwerk van betrokken bewoners, samenwerkende initiatieven en zelforganisaties. Een (a-)politieke beweging die de de macht van burgerkracht versterkt en een stem geeft. WIJ zoekt niet naar wat ons (onder)scheidt maar naar datgene dat ons (ver)bindt.

WIJ is opgericht op 6 december 2013 als reactie op het verdwijnen van de deelgemeentes in Rotterdam en de ruimte die de nieuwe gebiedscommissies bieden voor vormen van directe democratie; meer buurt en minder politiek! Welkom in de WIJ Maatschappij.de deelgemeentes in Rotterdam en de ruimte die de nieuwe gebiedscommissies bieden voor vormen van directe democratie; meer buurt en minder politiek!

WIJ manifest 1.5

1 WIJ is burgerkracht
WIJ Delfshaven gaat uit van de inventiviteit van eigen kracht en het plezier van het zelf doen.

2 WIJ is een netwerk
WIJ Delfshaven, als verbond van samenwerkende bewonersinitiatieven en zelforganisaties, kent de maatschappelijke realiteit, weet wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is.

3 WIJ verbindt
WIJ Delfshaven staat tussen de leefwereld en de systeemwereld en streeft ernaar de collectieve waarde van de wijk te vergroten.

4 WIJ staat voor de dialoog
WIJ Delfshaven is betrokken en luistert actief. WIJ vertrouwt, erkent en waardeert de maatschappelijke initiatieven en het netwerk. WIJ gelooft in kracht van samenwerking tussen mensen die het doen en mensen die het zeggen.

5 WIJ verbetert en verduurzaamt de directe leefomgeving
WIJ Delfshaven grijpt de kansen aan die voortvloeien uit de maatschappelijke initiatieven en streeft naar continuïteit. WIJ begint klein en denkt groot.

6 WIJ stimuleert lokale en directe democratie
WIJ Delfshaven brengt cultuur, maatschappelijk initiatief, ondernemerschap en politiek samen. WIJ wil meer participatie en transparantie.

7 WIJ experimenteert
WIJ Delfshaven leert van maatschappelijke initiatieven. WIJ gelooft in het opbouwen van de samenleving van onderop als lokaal antwoord op globale maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen.

8 WIJ gaat voor het maatschappelijke doel
WIJ Delfshaven stimuleert bewoners, ondernemers en organisaties die hun invloed op een duurzame samenleving willen vergroten.

9 WIJ zorgt voor co-creatie
WIJ Delfshaven vormt tijdelijke coalities rondom thema's, in samenwerking met bewoners en ondernemers in de wijk. WIJ staat schouder aan schouder met initiatiefnemers.

10 WIJ vindt dat het gezelliger en plezieriger is om zelf en samen dingen te doen
WIJ Delfshaven heeft een gedeelde visie, een gedeeld gevoel en streeft naar samenwerking.

verder in het nieuws

Nieuws van de gebiedscommissievergadering Delfshaven - 11 september 2018

Fris en fruitig na de zomerreces, werd in de eerste vergadering van de gebiedscommissie begonnen met een behoorlijk volle agenda. De locatie van de vergadering was het indrukwekkende gebouw van stichting de Delft. Niet alleen wordt hier al jaren gewerkt aan het reconstrueren van een VOC schip, maar het leer/werkplek en museum is toch wel bijzonder en de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. Op dit moment zit de stichting in slecht weer. Als niet snel wordt gereageerd/gehandeld door de raad en andere partijen, dan is deze stichting genoodzaakt zijn deuren te sluiten tegen het einde van dit jaar. Daarom ook heeft de gebiedscommissie besloten een ongevraagd advies richting de raad te sturen. Verder zijn er verschillende bewonersinitiatieven behandeld, waarin opviel dat er een ruim aanbod is voor de jeugd. Zo hebben wij subsidie toegekend aan:

  • Kinderactiviteiten Bospolder Tussendijken Driehoeksplein.
  • Stichting Streetwise op Coolhaveneiland. Hierbij wordt met een groep jongeren gewerkt aan hun muzikale talent en persoonlijke ontwikkeling binnen de muren van Poundcake muziekstudio
  • Kinderactiviteiten Altair van de Puppilenbuurt.
  • Dansh. Een bureau voor sport en voornamelijk dans, waarbij jongeren uit Delfshaven laagdrempelig hun creativiteit kunnen ontwikkelen.
  • We doen het samen. Een project waarbij jongeren geworven worden en gaan helpen om ouderen een dagbesteding aan te bieden in het Laurens zorghuis.

Ook hebben wij tot onze spijt een initiatief moeten afwijzen. De intentie van de initiatiefnemers is goed en sluit heel goed aan binnen de kaders zoals wij denken dat je het schuldenproblematiek zou kunnen worden op gepakt. Maar het projectplan moet dan wel voldoende uitgewerkt zijn en de context op papier moet in alle opzichten duidelijk omschreven zijn.

En verder heeft de gebiedscommissie wederom een bijdrage toegekend aan #geenplektegek. Deze maakt mogelijk dat de ambtenaren en professionals naar u toe komen bij initiatieven in de wijk en de straat. Voor een tijdelijke en makkelijk te benaderen werkplek, vergaderingen en voor plekken waar bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Een succesvolle en mooie ondersteuning van de buurthuiskamers van Delfshaven!

De volgende vergadering is 9 oktober. Binnenkort meer over de agenda online.

Ninny Duarte Lopes