Wat is WIJ Delfshaven

Wij Delfshaven is een een netwerk van betrokken bewoners, samenwerkende initiatieven en zelforganisaties. Een (a-)politieke beweging die de de macht van burgerkracht versterkt en een stem geeft. WIJ zoekt niet naar wat ons (onder)scheidt maar naar datgene dat ons (ver)bindt.

WIJ is opgericht op 6 december 2013 als reactie op het verdwijnen van de deelgemeentes in Rotterdam en de ruimte die de nieuwe gebiedscommissies bieden voor vormen van directe democratie; meer buurt en minder politiek! Welkom in de WIJ Maatschappij.de deelgemeentes in Rotterdam en de ruimte die de nieuwe gebiedscommissies bieden voor vormen van directe democratie; meer buurt en minder politiek!

WIJ manifest 1.5

1 WIJ is burgerkracht
WIJ Delfshaven gaat uit van de inventiviteit van eigen kracht en het plezier van het zelf doen.

2 WIJ is een netwerk
WIJ Delfshaven, als verbond van samenwerkende bewonersinitiatieven en zelforganisaties, kent de maatschappelijke realiteit, weet wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is.

3 WIJ verbindt
WIJ Delfshaven staat tussen de leefwereld en de systeemwereld en streeft ernaar de collectieve waarde van de wijk te vergroten.

4 WIJ staat voor de dialoog
WIJ Delfshaven is betrokken en luistert actief. WIJ vertrouwt, erkent en waardeert de maatschappelijke initiatieven en het netwerk. WIJ gelooft in kracht van samenwerking tussen mensen die het doen en mensen die het zeggen.

5 WIJ verbetert en verduurzaamt de directe leefomgeving
WIJ Delfshaven grijpt de kansen aan die voortvloeien uit de maatschappelijke initiatieven en streeft naar continuïteit. WIJ begint klein en denkt groot.

6 WIJ stimuleert lokale en directe democratie
WIJ Delfshaven brengt cultuur, maatschappelijk initiatief, ondernemerschap en politiek samen. WIJ wil meer participatie en transparantie.

7 WIJ experimenteert
WIJ Delfshaven leert van maatschappelijke initiatieven. WIJ gelooft in het opbouwen van de samenleving van onderop als lokaal antwoord op globale maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen.

8 WIJ gaat voor het maatschappelijke doel
WIJ Delfshaven stimuleert bewoners, ondernemers en organisaties die hun invloed op een duurzame samenleving willen vergroten.

9 WIJ zorgt voor co-creatie
WIJ Delfshaven vormt tijdelijke coalities rondom thema's, in samenwerking met bewoners en ondernemers in de wijk. WIJ staat schouder aan schouder met initiatiefnemers.

10 WIJ vindt dat het gezelliger en plezieriger is om zelf en samen dingen te doen
WIJ Delfshaven heeft een gedeelde visie, een gedeeld gevoel en streeft naar samenwerking.

verder in het nieuws

Nico Haasbroek schrijft wekelijks over zijn reiservaringen als a-politieke kandidaat voor lijst WIJ. Lees zijn columns hier en op Stadslog. En in Mooi, Mooier Middelland dreigt een flink deel van het budget weer terug te vallen in de algemene middelen. Hoog tijd voor een wijkbegroting voor de komende 4 jaar om de continuïteit en duurzaamheid van het co-creatieproces te waarborgen! En op 8 februari was de laatste Delfshaven Doe je Ding waarbij de huidige gebiedscommissie afscheid nam en een aantal bewonersinitiatieven in het zonnetje zette.