Wat is WIJ Delfshaven

Wij Delfshaven is een een netwerk van samenwerkende bewonersinitiatieven en zelforganisaties. Een (a-)politieke beweging die de de macht van burgerkracht wil versterken en een stem wil geven. Wij is opgericht op 6 december 2013 als reactie op het verdwijnen van de deelgemeentes in Rotterdam en de ruimte die de nieuwe gebiedscommissies bieden voor vormen van directe democratie; meer buurt en minder politiek!

Zie voor de wortels van WIJ de tien geboden van het WIJ-manifest (versie1.4) hiernaast. WIJ is een flexibele en horizontale netwerkorganisatie met een aantal verschillende samenwerkende groepen:

Club WIJ
De basis van WIJ is het netwerk van bewonersinitiatieven en zelforganisaties. Zij hebben de meest verfijnde netwerken in de wijken en weten wat er speelt op straat en in de buurt. Club WIJ wil dit netwerk versterken en met elkaar (en andere netwerken) in contact laten komen zodat ervaringen, kennis en tactieken gedeeld kunnen worden. 

Lijst WIJ
Een aantal mensen (13 om precies te zijn) uit dat netwerk vindt het ook belangrijk om deze burgerkracht een (a-)politieke stem te geven. Deze 13 mensen hebben meegedaan met de verkiezingen voor de gebiedscommissie Delfshaven. Om een cultuurverandering teweeg te brengen, om lokale democratie een nieuwe impuls te geven en om bewoners, ondernemers en de mensen van organisaties meer invloed op hun buurt te geven. Op 19 maart 2014 hebben 2.187 mensen op WIJ Delfshaven gestemd! Hierdoor is WIJ met twee mensen (Ninny Duarte Lopes en Robbert de Vrieze) vertegenwoordigd in de Gebiedscommissie Delfshaven.

 

Het manifest van WIJ 1.4

1 WIJ is burgerkracht
WIJ Delfshaven gaat uit van de inventiviteit van eigen kracht en het plezier van het zelf doen.

2 WIJ is een netwerk
WIJ Delfshaven, als verbond van samenwerkende bewonersinitiatieven en zelforganisaties, kent de maatschappelijke realiteit, weet wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is.

3 WIJ verbindt
WIJ Delfshaven staat tussen de leefwereld en de systeemwereld en streeft ernaar de collectieve waarde van de wijk te vergroten.

4 WIJ staat voor de dialoog
WIJ Delfshaven is betrokken en luistert actief. WIJ vertrouwt, erkent en waardeert de maatschappelijke initiatieven en het netwerk. WIJ gelooft in kracht van samenwerking tussen mensen die het doen en mensen die het zeggen.

5 WIJ verbetert en verduurzaamt de directe leefomgeving
WIJ Delfshaven grijpt de kansen aan die voortvloeien uit de maatschappelijke initiatieven en streeft naar continuiteit. WIJ begint klein en denkt groot.

6 WIJ stimuleert lokale en directe democratie
WIJ Delfshaven brengt cultuur, maatschappelijk initiatief, ondernemerschap en politiek samen. WIJ wil meer participatie en transparantie.

7 WIJ experimenteert
WIJ Delfshaven leert van maatschappelijke initiatieven. WIJ gelooft in het opbouwen van de samenleving van onderop als lokaal antwoord op globale maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen.

8 WIJ gaat voor het maatschappelijke doel
WIJ Delfshaven stimuleert bewoners, ondernemers en organisaties die hun invloed op een duurzame samenleving willen vergroten.

9 WIJ zorgt voor co-creatie
WIJ Delfshaven vormt tijdelijke coalities rondom thema's, in samenwerking met bewoners en ondernemers in de wijk. WIJ staat schouder aan schouder met initiatiefnemers.

10 WIJ vindt dat het gezelliger en plezieriger is om zelf en samen dingen te doen
WIJ Delfshaven heeft een gedeelde visie, een gedeeld gevoel en streeft naar samenwerking.

Agenda

WIJ op de Hei | dagelijkse praktijk/gedroomde toekomst | vrijdag 11 september | 17:00 | volkstuin no. 17 van Volkstuin Eigen Hof | Overschiese Kleiweg 728

Besouk | Eetplein | zaterdag 12 en zondag 13 september | 13:00 – 22:00 | Park 1943

Wijksessies Initiatiefrijk Delfshaven

10 september | 19:30 | Bospolder-Tussendijken | Schiezicht | Mathenesserdijk 272B

15 september | 19:30 | Spangen/Oud Mathenesse | ...

16 september | 19:30 | Schiemond/Coolhaveneiland/Lloydkwartier | …

17 september | 19:30 | Middelland/Nieuwe Westen | Wijkpaleis | 1e Middellandstraat 103

Gebiedscommissie vergadering | 15 september | 20:00 | Buurthuis Schiemond

Informele inloop Makerspace Bospolder-Tussendijken | vrijdag 18 september | 16:00 | Schiedamseweg 227

Denk mee over de inrichting van Essenburgpark | zaterdag 19 september | 10:30 | plein Mevlana Moskee

 

De ondernemende smaak van Delfshaven | Broodje COID | 24 september | 12:00-14:00 | 't Eendeëi | van Helmontstraat 11-13