Lab WIJ

In de voormalige deelgemeentes van Rotterdam is iets bijzonders aan het gebeuren. Waar Amsterdam de structuur van de stadsdelen grotendeels handhaaft kiest Rotterdam voor vernieuwing en experiment. Met name in Delfshaven zijn er bijzonder veel bewonersintiatieven actief die zorgen voor sociale innovatie. WIJ komt voort uit deze rijke humuslaag en doet gaande dit proces onderzoek naar hoe meer macht voor burgerkracht werkt in de praktijk.

  • Wat kunnen we leren van andere voorbeelden?
  • Hoe kunnen we dit slim toepassen op de dagelijkse praktijk in Delfshaven?
  • Kunnen we partijen verleiden om naar Delfshaven te komen en daar te investeren?
  • Hoe zou een wijkinvesteringsfonds de sociale en economische ontwikkeling van Delfshaven kunnen versterken?

Deze en andere vragen wil WIJ samen met partners in de wijken actief onderzoeken.

verder in het nieuws

Nico Haasbroek schrijft wekelijks over zijn reiservaringen als a-politieke kandidaat voor lijst WIJ. Lees zijn columns hier en op Stadslog. En in Mooi, Mooier Middelland dreigt een flink deel van het budget weer terug te vallen in de algemene middelen. Hoog tijd voor een wijkbegroting voor de komende 4 jaar om de continuïteit en duurzaamheid van het co-creatieproces te waarborgen! En op 8 februari was de laatste Delfshaven Doe je Ding waarbij de huidige gebiedscommissie afscheid nam en een aantal bewonersinitiatieven in het zonnetje zette.