Bewonersinitiatieven Delfshaven

verder in het nieuws

Op 13 maart was de laatste gebiedscommissie vergadering in Delfhaven. Ons motto: Verander de wereld; begin lokaal! Door mensen meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving betrek je mensen bij de politiek van de straat. Bijvoorbeeld over de zo belangrijke ontmoetingsplekken in de wijk; veel buurthuizen zijn wegbezuinigd en bewoners pakken dat nu zelf op. Twee voorbeelden uit de laatste vergadering van de gebiedscommissie Delfshaven:

Het bewonersinitiatief van Tuin op de Pier heeft op de braakliggende terreinen in de crisistijd haar meerwaarde als ontmoetingsplaats voor het Lloydkwartier bewezen. Door gezamenlijk lobbywerk ontwikkelen bewoners samen met gebiedscommissie en Stadsontwikkeling een groenstrategie en kan de Tuin op de Pier een permanente plek krijgen. Maar dat gaat wel tegen de klippen op. De werkprocessen in de stad faciliteren eerder ontwikkelaars dan bewoners, letterlijk en figuurlijk. De open, transparante en uitnodigende houding op het Stadmakerscongres zou de norm moeten zijn; niet één dag maar 365 dagen per jaar.

Een ander voorbeeld is het Wijkpaleis; een plek waar buurtgenoten elkaar ontmoeten door het samen te maken. Als onderdeel van het netwerk van buurthuiskamers Huize Middelland probeert Wijkpaleis vaste grond onder de voeten te krijgen. Eerst bij het pand aan de 1e Middellandstraat 103 en nu in de Eloutschool aan de Claes de Vrieselaan. Maar de botte verkoopstrategie van de knoophopeloos krampachtige afdeling vastgoed van de Gemeente Rotterdam is gericht op zoveel mogelijk 'overtollig' (maatschappelijk) vastgoed voor de hoogste prijs in de uitverkoop te gooien. Bewonersgroepen die naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement realiseren hebben vaak het nakijken. Daarom; meer ruimte voor hybride verdienmodellen, het beste plan voor de wijk en Right to Bid!

Nico Haasbroek schrijft wekelijks over zijn reiservaringen als a-politieke kandidaat voor lijst WIJ. Lees zijn columns hier en op Stadslog. En in Mooi, Mooier Middelland dreigt een flink deel van het budget weer terug te vallen in de algemene middelen. Hoog tijd voor een wijkbegroting voor de komende 4 jaar om de continuïteit en duurzaamheid van het co-creatieproces te waarborgen!