Hamza geïnstalleerd als lid gebiedscommissie!

Op 12 november is Hamza Hüseyin Ciklaakbiyik ingezworen als jongste gebiedscommissielid bij de Gebiedscommissie Delfshaven. Samen met Ninny Duarte Lopes zal hij daar het geluid van de WIJ-maatschappij van betrokken bewoners en lokale initiatieven in Rotterdam West vertolken. 

Hamza vervangt hiermee Jelle van der Molen die -in goed overleg- besloten heeft dat hij zijn plek als lid van de gebiedscommissie aan de volgende generatie doorgeeft. Het werk voor de gebiedscommissie was de afgelopen tijd niet meer te combineren met gezin en een veeleisende baan. Na Hamza zal vanaf januari 2021 Nico Haasbroek (72, no.4 op de lijst) WIJ in de gebiedscommissie Delfshaven vertegenwoordigen.

Als klein jongetje was Hamza al actief op Proefpark de Punt. Nu is hij onder andere jongerenambassadeur bij Stichting-JOZ. Meer weten over Hamza? Check deze video van zijn kandidaatstelling.

Heel veel succes & plezier Hamza!

 

Ook bijzonder interessant... 

én nodig is dat de Rekenkamer Rotterdam samen met de gemeentelijke Ombudsman een onderzoek instelt naar de ontvankelijkheid voor burgerinitiatieven in Rotterdam. Heb je ervaringen en suggesties over hoe het beter kan? Deel ze met de onderzoekers. Eén voorbeeld dat naar voren komt is het Dakpark waar de bewoners (en coördinator) van stichting Dakpark zich kapot hebben vergaderd over de verwarring tussen de verschillende Rotterdamse clusters en diensten en het realiseren van een beloofde maar niet waargemaakte ontmoetingsruimte.

Dat is de kwetsbaarheid van het bewonersinitiatief: de eerste paar jaar komen de meeste door op enthousiasme, passie en goodwill maar het doorgroeien naar een duurzaam initiatief en/of (sociale) onderneming vereist een sterk concept, een solide verdienmodel, een responsieve omgeving, een goede organisatiestructuur en meebewegende vernieuwing.

Ook WIJ Delfshaven moet deze vernieuwing en verduurzaming aangaan wil zij in de toekomst kunnen blijven bestaan. Zonder kracht van het informele netwerk te verliezen, moeten er ook een aantal zaken geformaliseerd worden. Het idee is om een Vereniging WIJ Delfshaven op te richten waardoor zaken zoals bestuur, communicatie en activiteiten mogelijk worden gemaakt. Door lid te worden van WIJ kan jouw betrokkenheid worden geborgd. Heb je zin en (een beetje) tijd om hier met Nico Haasbroek en Robbert de Vrieze aan te werken, laat het WIJ weten. WIJ heeft je nodig!

En een speciale oproep aan de mensen van lokale initiatieven in Delfshaven: “De basis van WIJ is het netwerk van betrokken bewoners en hun initiatieven." Er is waarde in het verenigen van lokaal initiatief omdat je samen sterker staat en verder komt: De kracht van Burgermacht. Hoe geven we vorm aan de verbondenheid tussen initiatief en representatie?

 

Over verandering gesproken...

Eind dit jaar gaat Proefpark de Punt na 15 jaar verdwijnen voor de geplande woningbouw. Het Proefpark is een van de oer-initiatieven in Delfshaven, de geboortegrond van Creatief Beheer en een inspiratie voor velen. Geboren tijdens het pauzelandschap van de economische crisis is hier een unieke ecologische en sociale oase ontstaan die we niet geruisloos kunnen laten verdwijnen. Wat kunnen we leren van het Proefpark de Punt? Op 16 november is er een afscheidsfeest voor Proefpark de Punt met gratis planten- en bomenmarkt.

Het een gaat, het ander komt. In Middelland werkt het Wijkpaleis aan de ontwikkeling van een WIJK WERK gebouw op de Claes de Vrieselaan. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan een buurtschool, ondernemende makers uit Rotterdam West en een publiek deel voor maken, ontmoeten, leren en ondernemen. In haar kielzog neemt zij maatschappelijk, culturele en op de wijk georiënteerde initiatieven en ondernemers mee.

Met deze ontwikkeling, opschaling en op termijn aankoop van het gebouw kan Het Wijkpaleis haar impact vergroten en op termijn onafhankelijk worden van subsidies. En groeit zij voorbij de eerder genoemde kwetsbaarheid van beginnende initiatieven. Op de begane grond wordt hard gewerkt aan de publieke maak- en ontmoetingsruimte. Door de week wordt hier gewerkt door ‘profs’ en mensen die het bouwvak willen leren. Zaterdagochtend timmert het Wijkpaleis verder aan de weg met vrijwilligers. Wil je ook een keer meehelpen of ben je nieuwsgierig kom dan eens langs op zaterdagochtend van 10.00 - 13.00 uur.

 

verder in het nieuws

Het trieste bericht dat een 5-jarig jongetje onlangs is overleden door een aanrijding in het Nieuwe Westen. De verkeersveiligheid laat op veel plekken veel te wensen over, zie ook dit artikel op Vers Beton waar de Nieuwe Binnenweg met stip op 1 staat. Het wijkcomité Middelland organiseert een bijeenkomst over verkeersveiligheid op 13 november om 19:30 bij Huize Middelland Ettaouhid aan de Schietbaanlaan 100A.

 

Goed nieuws voor duurzaamheid in Delfshaven. Naast het initiatief van Blijstroom en Zon in de stad is er nu ook Delfshaven Energie Coöperatie die aan de slag gaat met zonnepanelen op daken van scholen in Bospolder-Tussendijken en Schiemond. En bij het Zelfregiehuis start 13 november de gratis cursus Milieucoach. Nog meer weten over duurzaamheid in Delfshaven? Kijk ook eens bij IABR en Wijkenergie Werkt.